Issues

 • GTFS en GTFS-RT ritnummers (trip_id) komen niet met elkaar overeen

  Op dit moment worden er voor in ieder geval de ritten die in Nederland worden gereden andere ritnummers in GTFS-RT gebruikt dan in de GTFS dienstregeling staan. Dat de realtime informatie beschikbaar is heb ik gevalideerd door op de website van De Lijn een actueel voertuignummer op te zoeken en dit nummer weer te controleren met de GTFS-RT. Dit trip_id komt niet voor in de publicatie van vorige week of van vandaag. Ik ben op zoek naar de oorzaak, oplostijd en hoe dit probleem in de toekomst eerder kan worden herkend.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Thu, 15 Oct 2020 13:56:29 GMT
 • Beschikbaarheid op 30 juli 2020

  Allen, Deze ochtend is er een fout opgetreden voor de services van halte opvragingen. Het probleem is ondertussen opgelost. Onze excuses Mvg

  Status: Proposed | Reported by Hidden Thu, 30 Jul 2020 07:39:32 GMT
 • gemeentenummer is always -1

  Both 'Kern Open Data Services' always give gemeentenummer -1

  Status: Proposed | Reported by Hidden Sun, 31 May 2020 16:54:47 GMT
 • GTFS Decode without .proto file

  How can I decode the GTFS response from the real-time API without having the .proto file ?

  Status: Proposed | Reported by Hidden Tue, 31 Mar 2020 07:38:39 GMT
 • Tijdzone real-timeTijdstip vs dienstregelingTijdstip

  "dienstregelingTijdstip" : "2020-03-29T11:36:00", "real-timeTijdstip" : "2020-03-29T10:37:23", dienstregelingTijdstip is een uur vooruit gegaan met het zomeruur, maar real-time tijdstip niet.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Sun, 29 Mar 2020 09:31:16 GMT
 • Tijdzone real-timeTijdstip vs dienstregelingTijdstip

  "dienstregelingTijdstip" : "2020-03-29T11:36:00", "real-timeTijdstip" : "2020-03-29T10:37:23", dienstregelingTijdstip is een uur vooruit gegaan met het zomeruur, maar real-time tijdstip niet.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Sun, 29 Mar 2020 09:31:15 GMT
 • Foutieve doorkomsten bij realtime endpoint

  Zaterdag 07/03/2020 viel me op dat de website van De Lijn weergeeft dat er geen doorkomsten zijn en dat er drie omleidingen actief zijn. https://www.delijn.be/nl/haltes/halte/305442/Leuven_J.Stasstraat Bij de real-time komen er geen omleidingen terug en worden er ook doorkomsten weergegeven, terwijl deze foutief zijn want in realiteit zijn de haltes afgeschaft. Hoe komt het dat deze foutieve gegevens worden aangeleverd? Op deze manier is het onmogelijk om deze gegevens te gebruiken, aangezien ze voor gebruikers foutief en verwarrend zijn... Response bij https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/haltes/3/305442/real-time -> zie bijlage

  Status: Proposed | Reported by Hidden Sat, 07 Mar 2020 18:34:42 GMT
 • Lijnnummers met letters

  Bij het opvragen van realtime info (https://data.delijn.be/docs/services/KernOpenDataServicesV1/operations/geefDoorkomstenVoorHalte/console), bijvoorbeeld voor de halte 403235, komt er voor lijn H21 lijnnummer 521 terug. Ook via de andere API's, zoals lijnrichtingen (https://data.delijn.be/docs/services/KernOpenDataServicesV1/operations/geefLijnrichtingenLijst/console) komt er ook steeds 521 terug in plaats van H21. Het is niet mogelijk om er vanuit te gaan dat een 5 aan het begin van een lijnnummer gelijk is aan H, aangezien er in andere entiteiten wél lijnnummers zijn die met een 5 beginnen. Over het algemeen lijkt het me een best practise om overal de lijnnummers als een String terug te geven, in plaats van een Integer (gezien er nog vaak letters worden gebruikt in lijnnummers, zoals in Hasselt, Sint-Truiden…). Graag dit consistent doortrekken in alle API’s; bij voorkeur al zo snel mogelijk in de realtime-API. (In andere gevallen zou er steeds een extra API-call moeten gebeuren, puur om het lijnnummer correct te kunnen weergeven aan de eindgebruikers.)

  Status: Proposed | Reported by Hidden Sun, 01 Mar 2020 10:03:39 GMT
 • Koppel Realtime data met lijn

  Hoe kunnen GTFS Realtime API-gegevens worden gekoppeld aan een individuele lijn? Is er een logische verbinding met de FeedEntity ID (bijvoorbeeld 2020-01-09-1509-171-1015-0) of de TripDescriptor ID (voorbeeld 33420714). Alvast bedankt

  Status: Proposed | Reported by Hidden Thu, 09 Jan 2020 16:33:56 GMT
 • getRouteplan javascript ajax vervoersoptie parameter probleem

  Bij de API-methode geefRouteplan() kan normaal een array met vervoersOpties meegegeven worden. Volgens de voorziene code voor Javascript kan dit door een array toe te kennen aan "vervoersOptie" in de params-variabele. Deze code lijkt niet te werken. De bekomen url bevat bijvoorbeeld "vervoersOptie%5B%5D=BUS&vervoersOptie%5B%5D=TREIN". Met deze url lijkt de API-methode geen rekening te houden met deze parameters en geeft ze resultaten alsof een geen vervoersOptie meegegeven is. Dit probleem doet zich enkel voor wanneer een array meegeven wordt, niet bij 1 optie zoals bvb "BUS" Een weg hieromheen is het manueel aanvullen de url met bvb "vervoersOptie=BUS&vervoersOptie=TREIN".

  Status: Proposed | Reported by Hidden Wed, 25 Dec 2019 17:54:51 GMT

You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.