Issues

 • geefStoringenVoorHalteLijst heeft verkeerd response schema, voorbeeld en gebroken URLs

  Zowel het voorbeeld als het JSON schema voor de responses van geefStoringenVoorHalteLijst op de pagina https://data.delijn.be/docs/services/KernOpenDataServicesV1/operations/geefStoringenVoorHalteLijst lijken niet te kloppen. Als ik een effectieve request uitvoer krijg ik een JSON object terug met attributen zoals "halteOmleidingen" en "halteToegankelijkheden". Maar in het schema staan deze attributen nergens specififieerd, en lijkt hetgeen wat ik effectief verwacht te ontbreken. Ook zijn de URLs van de link-attributen gebroken. Bijvoorbeeld, HTTP GET van https://api.delijn.be/DLKernOpenData/v1/haltes/2/20433232/lijnrichtingen geeft een 404 terug. De URL moet eigenlijk https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/haltes/2/20433232/lijnrichtingen zijn.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Mon, 22 Jul 2019 13:47:36 GMT
 • GTFS Static data

  Heb intussen reeds 2 maal de procedure doorlopen via het online form om de static data aan te vragen. 1.5 maand verder geen enkel antwoord (los van de auto-reply), dan maar nog eens langs deze weg proberen. Licentie tevens in bijlage.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Tue, 09 Jul 2019 11:07:01 GMT
 • vtnum parameter verdwenen

  Er moet precies een update geweest zijn, de realtime info wordt anders ingedeeld (nog één element per array), en de variabele "vtnum" is helaas verdwenen.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Tue, 09 Jul 2019 10:02:56 GMT
 • Doorkomsten soms dubbel

  Aan sommige haltes worden bepaalde doorkomsten dubbel getoond. Komt vaak voor met trams, maar in het voorbeeld in bijlage zijn het ook soms bussen. (misschien te maken met soort stiptheidshaltes?) Ik ga er van uit dat per ritnummer slechts één doorkomst zou mogen zijn.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Mon, 08 Jul 2019 07:19:25 GMT
 • HTTP 200 maar geen doorkomsten

  Hoi, op dit moment doe ik deze call: ttps://delijn.azure-api.net/DLKernOpenData/api/v1/haltes/lijst/2_205358_2_201144_2_201242_2_205921_2_205919_2_211128_2_200144_2_202350_2_205915_2_205916/real-time. Die geeft 200 terug, maar er zitten geen doorkomsten in de lijst. Ik zie dat de officiële De Lijn app hetzelfde probleem heeft. Is het niet mogelijk om in het geval van een achterliggend probleem, toch een HTTP foutcode te geven?

  Status: Proposed | Reported by Hidden Tue, 04 Jun 2019 04:39:45 GMT
 • Confirmation email "Give feedback" points to Google

  The confirmation email when you create an account has a button 'give feedback' which is linking to Google.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Mon, 25 Feb 2019 19:27:50 GMT
 • Is het mogelijk om "lijnnummerPubliek" toe te voegen aan geefDoorkomstenVoorHalte

  Ik kreeg van enkele gebruikers de melding dat mijn toepassing foutieve tram/busnummers weergeeft. Als ik voor de halte 200064 (entiteit 2) opzoek bij MijnLijn.be/200064 krijg ik als eerste bus/trams de 76, 2, 71, 4, 42... (zie bijlage) Als ik dezelfde halte via de nieuwe API oproep krijg ik: 176, 102, 171, 40, 142 terug... Het lijkt erop dat dit enkel in OV (entiteit 2) gebeurt. In Antwerpen is de lijnnummer op het eerste zicht altijd gelijk aan de publieke lijnnummer. Nu vind ik terug dat er een "getLijn" is welke de lijn-nummer als input heeft en de publieke nummer weergeeft, maar gezien de limieten is het jammer dat hiervoor een losse call nodig is. Uiteraard kunnen we deze data cachen, daar ik vermoed dat de deze mapping vrij statisch is, maar, zou het mogelijk zijn om de lijnnummerPubliek ook bij geefDoorkomstenVoorHalte (etc) weer te geven? Dat zou de implementatie vereenvoudigen en bij deze calls is de publieke lijnnr vaak nodig. Met vriendelijke groeten, Jelle

  Status: Open | Reported by Hidden Mon, 25 Feb 2019 19:25:13 GMT
 • Concept vervoersregio toevoegen

  Is het mogelijk om vervoersregio's toe te voegen aan de API. Dus iets in de zin van GeefGemeentesVoorVervoersregio? En/of GeefLijnenVoorVervoersregio...

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 15 Feb 2019 09:27:50 GMT
 • geefDoorkomstenVoorHalte geeft plaatsnamen terug als capitalized string

  De geefDoorkomstenVoorHalte-API geeft de bestemming voor een doorkomst steeds terug in een full-capitalized string. Via de lijnrichting-API kan enkel het eindpunt van een lijnrichting worden opgevraagd, maar dat geldt niet voor beperkte ritten. Bijvoorbeeld: een doorkomst op lijn 370 Leuven - Diest, beperkt tot Tielt, kan momenteel niet worden opgevraagd. De bestemming in full-caps kunnen gebruikers van de API in hun UI-interface toevoegen indien gewenst, maar andere gebruikers die graag de bestemming als "normale" string willen krijgen (zoals mezelf) kunnen momenteel nergens terecht. Kan dit eventueel aangepast worden? Alvast bedankt!

  Status: Resolved | Reported by Hidden Sat, 02 Feb 2019 10:46:52 GMT
 • Response voor geefDoorkomstenVoorHalte en geefDoorkomstenVoorHalteLijst

  De responses voor geefDoorkomstenVoorHalte en geefDoorkomstenVoorHalteLijst kloppen niet meer met de documentatie en zijn zelfs recentlijk aangepast. Vroeger: { "halteDoorkomsten": [{ "haltenummer" : "332211", "doorkomsten" : [{ // Doorkomst }, { // Doorkomst }, { // Doorkomst }] }] } Nu: { "halteDoorkomsten": [{ "haltenummer" : "332211", "doorkomsten" : [{ // Doorkomst }]},{ "haltenummer" : "332211", "doorkomsten" : [{ // Doorkomst }]},{ "haltenummer" : "332211", "doorkomsten" : [{ // Doorkomst }]} ] } Is deze aanpassing gewenst? Het zorgt voor extra complexiteit bij het itereren over de resultaten. Vroeger waren de resultaten gegroepeerd per haltenummer en konden we de doorkomsten per haltenummer makkelijk opvragen, nu moeten we deze opsplitsing telkens opnieuw doen bij de response die we krijgen. Overigens heeft elke "haltedoorkomst" nu een array met doorkomsten waar telkens maar één doorkomst in zit. Het zou handiger zijn om dit dan om te zetten naar één doorkomst-object.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 01 Feb 2019 10:24:55 GMT
 • Voertuignummers in realtime info

  Vanuit gebruikers komt de vraag om de voertuignummers te kunnen krijgen vanuit de realtime info. Op die manier is het voor minder ervaren reizigers handig om te verifiëren of ze op het juiste voertuig stappen. De info zit al in de realtime info in de website van De Lijn (RiseAPI Core), is het mogelijk om deze toe te voegen in de Open Data Services?

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 01 Feb 2019 10:13:15 GMT
 • geefDoorkomstenVoorHalteLijst werkt niet met meerdere haltes

  In het voorbeeld dat jullie geven wordt op de plek van {haltesleutels} 1/201302/5/5024541 ingevuld. Dat ziet er dan zo uit: https://api.delijn.be/DLKernOpenData/v1/beta/haltes/1/201302/5/5024541/real-time Als antwoord volgt onderstaande foutmelding: "statusCode": 404, "message": "Resource not found" Wanneer ik slechts 1 halte en entiteitnummer ingeef, zoals in onderstaand voorbeeld, werkt de api wel: https://api.delijn.be/DLKernOpenData/v1/beta/haltes/1/201302/real-time

  Status: Proposed | Reported by Hidden Thu, 20 Dec 2018 16:22:49 GMT
 • Gemeentenaam is niet ingevuld voor haltes

  Voor volgende haltes is telkens de Gemeentebeschrijving afwezig: 102458 102459 301151 301152 303536 303537 303656 303877 303878 303879 303880 303881 303882 304544 304546 304547 304551 305464 305480 305481 305855 305856 305857 305858 308605 308606 308607 308608 308609 308610 308611 308612 308615 308616 308617 308631 308632 308810 308811 309669

  Status: Proposed | Reported by Hidden Mon, 03 Dec 2018 20:33:31 GMT
 • fout geefdienstregelingvoorhalte

  Vroeger werkte dit maar af en toe nu is het volledig gedaan ermee, https://api.delijn.be/DLKernOpenData/v1/beta/haltes/5/504609/dienstregelingen?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in de bijlage staat de request in de browser.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Wed, 28 Nov 2018 16:08:01 GMT
 • api.delijn.be vs delijn.azure-api.net?

  Sinds gisteren zijn de endpoints blijkbaar veranderd van hostname? Was dit een aangekondigde wijziging? Kan ik op de hoogte gehouden worden van dergelijke wijzigingen?

  Status: Resolved | Reported by Hidden Wed, 14 Nov 2018 18:06:52 GMT
 • Retrieving of Lines from a Region - like Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  How do you retrieve the lines from entities like Brussels Hoofdstedelijk Gewest when you want something dynamic with nothing static like a list of Haltes or a list of Gemeentes? Thanks for your answer

  Status: Proposed | Reported by Hidden Wed, 05 Sep 2018 21:48:39 GMT
 • Halteinformatie uitbreiden

  Nu zijn de volgende eigenschappen van een halte beschikbaar: - Naam/omschrijving - Gemeente/gemeentenummer - Entiteitsnummer - Coördinaat - Haltenummer Deze info zou handig zijn: - Is Hoofdhalte ja/nee (zoals gekend in de dienstregelingsboekjes) - Is Knooppunt ja/nee (zijn er relevante overstapmogelijkheden?, interessant dus voor de halte-aankondiger ;) ). - Toegankelijkheidsstatus (rolstoelvriendelijk, zoals op de website) - Halte'cluster', behoort samen met haltes (bvb aan station)

  Status: Proposed | Reported by Hidden Thu, 23 Aug 2018 09:04:26 GMT
 • geefDoorkomstenVoorHalte aantal resultaten filter

  Aantal resultaten is nu 20, mogelijkheid om er meer (of minder) op te vragen, tot bvb einde exploitatiedag.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 17 Aug 2018 13:07:01 GMT
 • geefGeplandeStoringenVoorLijnrichting Lijst

  Zou het mogelijk zijn, van zodra er een oplossing is voor de ...Lijst functies een nieuwe functie te ontwikkelen om storingen (N1 en N2) voor verschillende lijnen in één keer op te vragen? En/of om bij doorkomsten (geefDoorkomstenVoorHalte), het aantal omleidingen en storingen voor die lijn te kennen. Zodoende dit niet altijd per doorkomst opgevraagd moet worden om één overzicht te kunnen opmaken...

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 17 Aug 2018 13:03:58 GMT
 • geefDoorkomstenVoorHalte geeft entiteitsnummer van halte ipv doorkomst

  Indien de functie geefDoorkomstenVoorHalte wordt gebruikt, dan geeft het de entiteit van de halte telkens terug, en niet van de doorkomst Bijvoorbeeld, Brugge station perron 4, https://api.delijn.be/DLKernOpenData/v1/beta/haltes/5/500044/real-time daar vertrekt de Oost-Vlaamse lijn (ent nr 2) 58(s). Maar je krijgt dus foutief telkens "entiteitnummer": "5", waardoor ook verdere verwerking niet mogelijk is. Dit is enkel een probleem bij "entiteitsoverschrijdende" lijnen :)

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 17 Aug 2018 12:39:43 GMT
 • "Dit document beschrijft de kern operaties van de Open Data API" is niet genoeg

  - Better beschrijft van de REST API (Request + Responses) - Beschrijft in Engels + Een zeer goed initiatief 👍

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 22 Jun 2018 22:27:28 GMT
 • geefStoringenVoorHalteLijst Error 404

  werk niet voor een lijst van halte sleutels (bv 1/201302/5/5024541)

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 22 Jun 2018 22:13:54 GMT
 • geefOmleidingenVoorHalteLijst Error 404 voor haltesleutels

  werk niet https://api.delijn.be/DLKernOpenData/v1/beta/haltes/1/201302/5/5024541/omleidingen

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 22 Jun 2018 22:09:38 GMT
 • geefLijnrichtingenLijst werkt alleen voor een lijn sleutel (bv 1/500) Error 404

  werk niet voor https://api.delijn.be/DLKernOpenData/v1/beta/lijnen/1/500/1/550/lijnrichtingen API lijnsleutels string lijst van lijn sleutels (bv 1/500/1/550)

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 22 Jun 2018 22:04:20 GMT
 • geefLijnLijst werkt alleen voor een lijn sleutel (bv 1/500) Error 404

  Werk niet: https://api.delijn.be/DLKernOpenData/v1/beta/lijnen/1/500/1/550 API 'Request parameters' lijnsleutels string - lijst van lijn sleutels (bv 1/500/1/550)

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 22 Jun 2018 21:58:56 GMT
 • geefLijnkleurLijst werkt alleen voor een lijn sleutel (bv 1/500) Error 404

  Werk niet: https://api.delijn.be/DLKernOpenData/v1/beta/lijnen/1/500/1/550/lijnkleuren

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 22 Jun 2018 21:47:24 GMT
 • geefHaltesVoorEntiteit werk niet

  https://api.delijn.be/DLKernOpenData/v1/beta/entiteiten/3/haltes

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 22 Jun 2018 14:41:43 GMT
 • geefHaltes 5 keer "Something is not right. It could be a temporary glitch or a bug. Please, try again."

  https://api.delijn.be/DLKernOpenData/v1/beta/haltes

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 22 Jun 2018 14:30:19 GMT
 • geefHalteLijst werkt alleen voor een halte sleutel (bv 3/308642)

  Werk niet voor https://api.delijn.be/DLKernOpenData/v1/beta/haltes/3/308642/3/306271

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 22 Jun 2018 14:26:54 GMT
 • geefHalteLijnrichtingenLijst werkt alleen voor een halte sleutel (bv 3/308642)

  Werk niet: https://api.delijn.be/DLKernOpenData/v1/beta/haltes/3/308642/3/306271/lijnrichtingen

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 22 Jun 2018 14:21:07 GMT
 • geefDoorkomstenVoorHalteLijst werkt alleen voor een halte sleutel (bv 3/308642)

  Werk niet: https://api.delijn.be/DLKernOpenData/v1/beta/haltes/1/201302/5/5024541/real-time Date: Fri, 22 Jun 2018 14:05:38 GMT Content-Length: 54 Content-Type: application/json { "statusCode": 404, "message": "Resource not found" }

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 22 Jun 2018 14:09:31 GMT
 • geefDienstregelingVoorHalteLijst (bv 3/308642/3/306271) Error 404

  https://api.delijn.be/DLKernOpenData/v1/beta/haltes/3/308642/3/306271/dienstregelingen

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 22 Jun 2018 13:55:27 GMT
 • geefEntiteiten resultaten

  Werk niet https://intra-azure.addelijn.be:443/delijn-opendata-core/api/v1/entiteiten/1 https://intra-azure.addelijn.be:443/delijn-opendata-core/api/v1/entiteiten/1/haltes https://intra-azure.addelijn.be:443/delijn-opendata-core/api/v1/entiteiten/1/lijnen https://intra-azure.addelijn.be:443/delijn-opendata-core/api/v1/entiteiten/1/gemeenten

  Status: Proposed | Reported by Hidden Fri, 22 Jun 2018 13:34:14 GMT
 • HATEOAS links

  De relatieve links die bij elk antwoord gegeven worden verwijzen naar een niet-toegankelijke URL, wellicht van jullie interne applicatieserver. Die adressen moeten dus vertaald worden onderweg. Hiervoor is er in de Azure API Manager een profile element beschikbaar.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Sat, 16 Jun 2018 15:19:20 GMT
 • geefDoorkomstenVoorHalteLijst met haltesleutels geeft altijd 404

  Werkt niet: https://api.delijn.be/DLKernOpenData/v1/beta/haltes/2/200510/2/205919/real-time Werken wel: https://api.delijn.be/DLKernOpenData/v1/beta/haltes/2/200510/real-time https://api.delijn.be/DLKernOpenData/v1/beta/haltes/2/205919/real-time

  Status: Proposed | Reported by Hidden Sat, 10 Mar 2018 14:45:38 GMT
 • geefHaltesIndebuurt geeft niet het entiteitnummer terug

  Hierdoor is nog een extra call naar geefHaltes nodig vooraleer geefDoorkomstenVoorHalte(Lijst) kan gedaan worden.

  Status: Proposed | Reported by Hidden Mon, 05 Mar 2018 18:45:07 GMT
 • spelfout & naamgeving

  spelfout: de functie geeLijnenVoorGemeente moet geefLijnenVoorGemeente opmerking: jammer dat alle api-call-functies in het nederlands staan, niet alleen zijn de namen omslachtig, voor anderstalige developers zijn ze niet te verstaan

  Status: Proposed | Reported by Hidden Sat, 24 Feb 2018 10:37:44 GMT
 • Documentation in Engligh

  Hello, do you have any documentation in English. I can see good documents in Dutch only. It would be handy to get them translated. Best, Fernando

  Status: Proposed | Reported by Hidden Tue, 23 Jan 2018 13:22:25 GMT

You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.