De Lijn Kern Open Data Services (v1)

API change history

geef de dienstregeling voor de opgegeven halte sleutels

geef de dienstregeling voor de opgegeven halte sleutels

Try it

Request

Request URL

Request parameters

 • string

  lijst van halte sleutels (bv 1_201302_5_5024541)

 • (optional)
  string

  datum in formaat yyyy-MM-dd met als default waarde de huidige datum

Request headers

 • string
  Subscription key which provides access to this API. Found in your Profile.

Request body

Responses

200 OK

successful operation

Representations

{
 "halteDoorkomstenLijst": [
  {
   "halteDoorkomsten": [
    {
     "haltenummer": "308674",
     "doorkomsten": [
      {
       "entiteitnummer": "3",
       "lijnnummer": 335,
       "richting": "HEEN",
       "ritnummer": "string",
       "bestemming": "ANTWERPEN ROOSEVEL",
       "vias": "VIA WITGOOR-ARENDO",
       "haltenummer": "303980",
       "dienstregelingTijdstip": "2016-09-13T06:05:00Z",
       "real-timeTijdstip": "2016-09-13T06:05:00Z",
       "links": [
        {
         "rel": "string",
         "url": "string"
        }
       ]
      }
     ]
    }
   ],
   "links": [
    {
     "rel": "string",
     "url": "string"
    }
   ],
   "doorkomstNotas": [
    {
     "id": 30506,
     "titel": "Antwerpen: Werken Brabo 2 Fr. Rooseveltplaats Werken",
     "ritnummer": "44",
     "haltenummer": 303980,
     "omschrijving": "Rijdt via Genk St-Lodewijkstraat 12u13 en Genk Campus Bret 12u14.",
     "entiteitnummer": 3,
     "lijnnummer": 335,
     "richting": "HEEN"
    }
   ],
   "ritNotas": [
    {
     "id": 30506,
     "titel": "Antwerpen: Werken Brabo 2 Fr. Rooseveltplaats Werken",
     "ritnummer": "44",
     "haltenummer": 303980,
     "omschrijving": "Rijdt via Genk St-Lodewijkstraat 12u13 en Genk Campus Bret 12u14.",
     "entiteitnummer": 3,
     "lijnnummer": 335,
     "richting": "HEEN"
    }
   ],
   "omleidingen": [
    {
     "id": 30506,
     "titel": "Antwerpen: Werken Brabo 2 Fr. Rooseveltplaats Werken",
     "ritnummer": "44",
     "haltenummer": 303980,
     "omschrijving": "Rijdt via Genk St-Lodewijkstraat 12u13 en Genk Campus Bret 12u14.",
     "entiteitnummer": 3,
     "lijnnummer": 335,
     "richting": "HEEN"
    }
   ]
  }
 ],
 "links": [
  {
   "rel": "string",
   "url": "string"
  }
 ]
}
{
 "type": "object",
 "properties": {
  "halteDoorkomstenLijst": {
   "type": "array",
   "readOnly": true,
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "halteDoorkomsten": {
      "type": "array",
      "description": "lijst van doorkomsten per halte",
      "items": {
       "type": "object",
       "properties": {
        "haltenummer": {
         "type": "string",
         "example": "308674",
         "description": "nummer van de halte (key waarde)"
        },
        "doorkomsten": {
         "type": "array",
         "description": "lijst van doorkomsten van meerdere ritten",
         "items": {
          "type": "object",
          "required": [
           "dienstregelingTijdstip",
           "entiteitnummer",
           "haltenummer",
           "lijnnummer",
           "richting"
          ],
          "properties": {
           "entiteitnummer": {
            "type": "string",
            "example": "3",
            "description": "entiteit nummer"
           },
           "lijnnummer": {
            "type": "integer",
            "format": "int32",
            "example": 335,
            "description": "lijn nummer"
           },
           "richting": {
            "type": "string",
            "example": "HEEN",
            "description": "richting van de rit",
            "enum": [
             "HEEN",
             "TERUG"
            ]
           },
           "ritnummer": {
            "type": "string"
           },
           "bestemming": {
            "type": "string",
            "example": "ANTWERPEN ROOSEVEL",
            "description": "afgekorte halte naam van de laatste halte van de rit"
           },
           "vias": {
            "type": "array",
            "example": "VIA WITGOOR-ARENDO",
            "description": "lijst van plaatsen die deze rit bedient als afwijkend t.o.v. de reguliere ritten",
            "items": {
             "type": "string"
            }
           },
           "haltenummer": {
            "type": "string",
            "example": "303980",
            "description": "halte nummer (key waarde)"
           },
           "dienstregelingTijdstip": {
            "type": "string",
            "format": "date-time",
            "example": "2016-09-13T06:05:00Z",
            "description": "doorkomsttijdstip volgens de dienstregeling van een rit aan de halte"
           },
           "real-timeTijdstip": {
            "type": "string",
            "format": "date-time",
            "example": "2016-09-13T06:05:00Z",
            "description": "real-time doorkomsttijdstip van een rit aan de halte",
            "readOnly": true
           },
           "links": {
            "type": "array",
            "items": {
             "type": "object",
             "properties": {
              "rel": {
               "type": "string"
              },
              "url": {
               "type": "string"
              }
             }
            }
           }
          }
         }
        }
       }
      }
     },
     "links": {
      "type": "array",
      "items": {
       "type": "object",
       "properties": {
        "rel": {
         "type": "string"
        },
        "url": {
         "type": "string"
        }
       }
      }
     },
     "doorkomstNotas": {
      "type": "array",
      "description": "lijst van notas op niveau van een doorkomst",
      "items": {
       "type": "object",
       "properties": {
        "id": {
         "type": "integer",
         "format": "int32",
         "example": 30506,
         "description": "identificatie nummer van een omleiding (voorziene storing)"
        },
        "titel": {
         "type": "string",
         "example": "Antwerpen: Werken Brabo 2 Fr. Rooseveltplaats Werken",
         "description": "Titel van de omleiding"
        },
        "ritnummer": {
         "type": "string",
         "example": "44",
         "description": "nummer van de rit (key waarde)"
        },
        "haltenummer": {
         "type": "integer",
         "format": "int32",
         "example": 303980,
         "description": "halte nummer (key waarde)"
        },
        "omschrijving": {
         "type": "string",
         "example": "Rijdt via Genk St-Lodewijkstraat 12u13 en Genk Campus Bret 12u14.",
         "description": "Omschrijving van de nota"
        },
        "entiteitnummer": {
         "type": "integer",
         "format": "int32",
         "example": 3,
         "description": "entiteit nummer"
        },
        "lijnnummer": {
         "type": "integer",
         "format": "int32",
         "example": 335,
         "description": "lijn nummer"
        },
        "richting": {
         "type": "string",
         "example": "HEEN",
         "description": "richting van de rit",
         "enum": [
          "HEEN",
          "TERUG"
         ]
        }
       }
      }
     },
     "ritNotas": {
      "type": "array",
      "description": "lijst van notas op niveau van een rit",
      "items": {
       "type": "object",
       "properties": {
        "id": {
         "type": "integer",
         "format": "int32",
         "example": 30506,
         "description": "identificatie nummer van een omleiding (voorziene storing)"
        },
        "titel": {
         "type": "string",
         "example": "Antwerpen: Werken Brabo 2 Fr. Rooseveltplaats Werken",
         "description": "Titel van de omleiding"
        },
        "ritnummer": {
         "type": "string",
         "example": "44",
         "description": "nummer van de rit (key waarde)"
        },
        "haltenummer": {
         "type": "integer",
         "format": "int32",
         "example": 303980,
         "description": "halte nummer (key waarde)"
        },
        "omschrijving": {
         "type": "string",
         "example": "Rijdt via Genk St-Lodewijkstraat 12u13 en Genk Campus Bret 12u14.",
         "description": "Omschrijving van de nota"
        },
        "entiteitnummer": {
         "type": "integer",
         "format": "int32",
         "example": 3,
         "description": "entiteit nummer"
        },
        "lijnnummer": {
         "type": "integer",
         "format": "int32",
         "example": 335,
         "description": "lijn nummer"
        },
        "richting": {
         "type": "string",
         "example": "HEEN",
         "description": "richting van de rit",
         "enum": [
          "HEEN",
          "TERUG"
         ]
        }
       }
      }
     },
     "omleidingen": {
      "type": "array",
      "description": "lijst van omleidingen op niveau van dienstregeling",
      "readOnly": true,
      "items": {
       "type": "object",
       "properties": {
        "id": {
         "type": "integer",
         "format": "int32",
         "example": 30506,
         "description": "identificatie nummer van een omleiding (voorziene storing)"
        },
        "titel": {
         "type": "string",
         "example": "Antwerpen: Werken Brabo 2 Fr. Rooseveltplaats Werken",
         "description": "Titel van de omleiding"
        },
        "ritnummer": {
         "type": "string",
         "example": "44",
         "description": "nummer van de rit (key waarde)"
        },
        "haltenummer": {
         "type": "integer",
         "format": "int32",
         "example": 303980,
         "description": "halte nummer (key waarde)"
        },
        "omschrijving": {
         "type": "string",
         "example": "Rijdt via Genk St-Lodewijkstraat 12u13 en Genk Campus Bret 12u14.",
         "description": "Omschrijving van de nota"
        },
        "entiteitnummer": {
         "type": "integer",
         "format": "int32",
         "example": 3,
         "description": "entiteit nummer"
        },
        "lijnnummer": {
         "type": "integer",
         "format": "int32",
         "example": 335,
         "description": "lijn nummer"
        },
        "richting": {
         "type": "string",
         "example": "HEEN",
         "description": "richting van de rit",
         "enum": [
          "HEEN",
          "TERUG"
         ]
        }
       }
      }
     }
    }
   }
  },
  "links": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "rel": {
      "type": "string"
     },
     "url": {
      "type": "string"
     }
    }
   }
  }
 }
}

500 Internal Server Error

service of achterliggende systemen niet beschikbaar

Code samples

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/haltes/lijst/{haltesleutels}/dienstregelingen?datum={string}"
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: {subscription key}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");

      // Request parameters
      queryString["datum"] = "{string}";
      var uri = "https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/haltes/lijst/{haltesleutels}/dienstregelingen?" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/haltes/lijst/{haltesleutels}/dienstregelingen");

      builder.setParameter("datum", "{string}");

      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);
      request.setHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
      "datum": "{string}",
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/haltes/lijst/{haltesleutels}/dienstregelingen?" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
        xhrObj.setRequestHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key","{subscription key}");
      },
      type: "GET",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/haltes/lijst/{haltesleutels}/dienstregelingen";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
             @"datum={string}",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"{subscription key}" forHTTPHeaderField:@"Ocp-Apim-Subscription-Key"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/haltes/lijst/{haltesleutels}/dienstregelingen');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key' => '{subscription key}',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
  'datum' => '{string}',
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.urlencode({
  # Request parameters
  'datum': '{string}',
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api.delijn.be')
  conn.request("GET", "/DLKernOpenData/api/v1/haltes/lijst/{haltesleutels}/dienstregelingen?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.parse.urlencode({
  # Request parameters
  'datum': '{string}',
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api.delijn.be')
  conn.request("GET", "/DLKernOpenData/api/v1/haltes/lijst/{haltesleutels}/dienstregelingen?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api.delijn.be/DLKernOpenData/api/v1/haltes/lijst/{haltesleutels}/dienstregelingen')

query = URI.encode_www_form({
  # Request parameters
  'datum' => '{string}'
})
if query.length > 0
 if uri.query && uri.query.length > 0
  uri.query += '&' + query
 else
  uri.query = query
 end
end

request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '{subscription key}'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body