De Lijn Kern Open Data Services (v1) change history

Publish date Notes
5/8/2019 10:51:36 AM
  1. Allerhande correcties gemeld in de issues
  2. de resource omleiding en halte zijn uitgebreid
  3. toevoeging van query parameter voor het maximaal aantal realtime doorkomsten
  4. opvraging van omleidingen/storingen voor meerdere lijnrichtingen